Sieć zbierania pojazdów dla importerów i handlarzy

Z dniem 1 stycznia 2016 r. weszły w życie nowe przepisy, które zniosły opłatę recyklingową i nałożyły obowiązek zapewnienia sieci zbierania pojazdów przez przedsiębiorców będących producentem, importerem lub dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia pojazdu (wprowadzający pojazd). Nowym obowiązkiem zostały więc objęte podmioty sprowadzające zawodowo pojazdy używane. Wielkość sieci zbierania pojazdów uzależniona jest od liczby pojazdów wprowadzanych w ciągu roku na terytorium kraju.

W przypadku wprowadzających nie więcej niż 1000 pojazdów w ciągu roku – sieć powinna składać się z co najmniej trzech stacji demontażu lub punktów zbierania pojazdów, w tym co najmniej jednej stacji demontażu, położonych w różnych miejscowościach na terytorium kraju. Wprowadzający pojazd ma dwie możliwości wywiązania się z nałożonego przez ustawodawcę obowiązku: może on zapewnić sieć poprzez własne stacje demontażu i punkty zbierania pojazdów lub zawrzeć na piśmie umowę z zlom-cars.info. Umożliwi to wypełnienie ustawowego obowiązku zapewnienia sieci zbierania pojazdów w roku 2016.

Kara za brak sieci zbierania pojazdów to conajmniej 20.000 zł.

Jednocześnie przypominamy, że każdy wprowadzający pojazdy (w rozumieniu art. 3 pkt. 14 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji z późń. zm) obowiązany jest złożyć Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Warszawie przy ul. Wawelskiej 52/54 zawiadomienie o podjęciu działalności w zakresie sprowadzania pojazdów – najpóźniej w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności. Zawiadomienie musi zawierać:

1. nazwę, siedzibę i adres wprowadzającego,

2. datę podjęcia działalności w zakresie sprowadzania pojazdów,

3. określenie rodzaju działalności (importer/wewnątrzwspólnotowy nabywca),

4. adresy stacji demontażu oraz punktów zbierania pojazdów, z którymi wprowadzający podpisał umowę/umowy.


Do zawiadomienia należy dołączyć kopię umowy/umów o zapewnieniu sieci.


Wprowadzający, którzy są już zarejestrowani w GIOŚ, powinni zaktualizować swoje zgłoszenie, podając w/w dane i dołączyć do aktualizacji zgłoszenia kopię umowy/umów o zapewnieniu sieci.

Znajdź nas łatwo

Zachęcamy do kontaktu poprzez nasz formularz kontaktowy. Odpowiemy na każde Państwa pytania.

 • ADRES

  ul. Fabryczna 1, 59-225 Chojnów
  woj. dolnośląskie

  NIP: 6912213295
  REGON: 363140582

 • TELEFON

  tel. 512 923 979
  tel. 667 522 607 - Części używane

 • EMAIL

  info@zlom-cars.pl
  info@auta-ruta.pl

info@zlom-cars.pl
info@auta-ruta.com.pl

Formularz kontaktowy